Jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy bliski choruje na raka?

baby-teddy-bear-cute-39369Decyzja o podzieleniu się z dzieckiem informacją o chorobie rodzica, rodzeństwa, czy krewnego jest jednym z najczęstszych dylematów opiekunów. Chęć nieoszukiwania dziecka, a jednocześnie pragnienie ochrony go przed wszystkim co złe, stawia rodzica przed wyborem, który często podejmować musi kilkakrotnie w trakcie leczenia. Większość argumentów opiera się na wyobrażeniach, co niedobrego może wydarzyć się z dzieckiem lub rodzicem po przeprowadzeniu takiej rozmowy.

Czytaj dalej

Reklamy

Nieborakowe onko-wspomagacze!

Z racji tego, że jest to pierwszy artykuł w nowym roku kalendarzowym przygotowaliśmy dla Was podsumowanie omawianych wcześniej psychologicznych czynników sprzyjających leczeniu i profilaktyce zdrowotnej. Jest to zbiór zasad i wskazówek użyteczny zarówno dla pacjentów, osób będących w grupie ryzyka czy bliskich zapewniających wsparcie chorującym.

Nasze kompendium oparte na zasadach terapii Simontonowskiej, filozofii Kaizen, treningu uważności i innych teoriach psychologicznych. Prawdopodobnie, jeśli czytacie Nasze artykuły na bieżąco większość elementów będzie jedynie przypomnieniem, warto jednak regularnie przywoływać te zasady kierując się dbałością o własne samopoczucie i  jakość życia.

onkowspomagacze.jpg

Czytaj dalej

Rehabilitacja onkologiczna – mity vs. rzeczywistość cz. I

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU –  czyli trochę teorii na temat rehabilitacji

Rehabilitacja z definicji to przywracanie utraconej sprawności psychofizycznej powstałej na skutek urazu, choroby i następstw ich leczenia. Obejmuje ona trzy aspekty: leczniczy (rehabilitacja medyczna), społeczny (rehabilitacja społeczna) oraz zawodowy który ma umożliwić choremu powrót do pracy zawodowej.

O jej skuteczności decydują następujące cechy: powszechność rozumiana jako dostępność dla wszystkich chorych bez względu na wiek, przyczynę choroby jej przebieg i stopień niepełnosprawności, wczesność tj. zapoczątkowanie jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, ciągłość czyli prowadzenie jej w szpitalu jak i po jego opuszczeniu w warunkach ambulatoryjnych, sanatoryjnych i domowych a także kompleksowość, która mówi o tym że powinna uwzględniać wszystkie potrzeby chorego.

noga Czytaj dalej